Hizmetlerimiz

PROKON Kurumsal Danışmanlık A.Ş.

Sunduğumuz kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 

 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurumsal Yönetim İşlemleri
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Departmanımız farklı alanlarda çeşitli projeleri verimlilik ve uyum içinde ele alırken, müşterilerin hem hukuki hem ticari hedeflerini göz önünde bulundurmaktadır. Departman olarak sunulan servisler aşağıdaki gibidir:

 

 • Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku uygulamaları;
 • Due Diligence;
 • Şirket Birleşmeleri ve Alımları hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Vergi düzenlemelerine uygun olarak geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri;
 • Hisse Alımı/Devri Anlaşmaları, Telif Hakkı ve “Know-How” Anlaşmaları, Patent ve Lisans Sözleşmeleri ve benzeri evrakların hazırlanması;
 • Türk Ticaret Kanunu uygulamalarında destek hizmeti verilmesi;
 • Gayrimenkullerin kiralanması, satın alınması, satılması, ipotek tesisi ve kaldırılması hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi;
 • Kişi ve kurumlara; iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, fesih, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işyeri sağlık ve güvenliği ile ilgili mevcut kanun ve yönetmeliklerin uygulanması dâhil olmak üzere iş mevzuatı ve uygulamaları ile alakalı çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri verilmesi.
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ

Bu konuda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

 • Kurulacak şirketlerin türleri (limited, AŞ, şube, irtibat bürosu vb) ve bunun şirketler üzerindeki sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi;
 • Ortaklar arası her türlü sözleşmenin hazırlanması;
 • Her çeşit ticari yapının kurulumunun yapılması, Serbest Ticaret Bölgeleri dahil olmak üzere bu kuruluşlarda gerekli işlemleri ve belgelerin takibinin yapılması;
 • Şirket kuruluşları ile ilgili her türlü belgelerin hazırlanmasının, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesinin ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemlerin takip edilmesi;
 • Yurt dışından Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin alınması;
 • Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Pay Devri, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev’i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku’na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.